Resmi Duyurular

 Anasayfa / >Resmi Duyurular

Yatırımcı Tazmin Merkezi Duyurusu

PAY SATIŞI HAKKINDA


6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83'üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca zamanaşımı nedeniyle Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM)'ne intikal eden ve Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) satışı yapılamayan payların satışına ilişkin olarak YTM Yönetim Kurulu'nun 06.12.2017 tarih ve 21-YTM/79 sayılı kararıyla belirlenen esaslar ve 15.02.2018 tarihli kararı uyarınca satışa konu payların listesinin YTM'nin http://www.ytm.gov.tr adresinde duyurular bölümünde ilan edildiği, satış listesindeki paylara ilişkin tekliflerin 26.02.2018 tarihinden başlamak üzere 20 iş günü boyunca kabul edileceği, söz konusu talep toplama süresi sonunda her bir pay için yapılan tekliflerin YTM Yönetim Kurulu'nun onayına sunulacağı ve YTM Yönetim Kurulu'nun onayını müteakip satış işleminin gerçekleştirileceği kamuya duyurulur.


  •   Büyükdere Cad. No:171
         Metrocity A Blok Kat:17
         1.Levent / İstanbul
  •   0 212 344 09 00
  •   0 212 344 09 13
  •   info@metroyatirim.com.tr